Pravila privatnosti za korištenje aplikacije

Korisnički podatci kojeste unijeli prilikom registracije aplikacije su sigurno spremljeni. ne vrši se dijeljenje podataka te će biti korišteni isključivo za rad aplikacije te potrebnu komunikaciju sa korisnikom.